Kontakt informacije

GT PROSPERITAS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, dinamična je, mlada tvrtka s kontinuiranim rastom i jasnim ciljem – svojom ponudom odgovoriti na varijabilne zahtjeve tržišta..

Kontakt

GT Prosperitas

Naša lokacija

GT Prosperitas d.o.o.

Kontakt
Adresa: Samoborska cesta 91A, 10000 Zagreb
E-mail: info@pontoni.hr

Telefon:
+385 1 6526 059
+385 95 554 2442


GT PROSPERITAS d.o.o. za usluge.

Matični broj: 2419335
OIB: 36977260516; upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Žiro račun broj 1: 2484008-1104819977; žiro račun otvoren kod Raiffeisen Bank Austria.
Žiro račun broj 2: 2340009-1110423115; žiro račun otvoren kod Privredna Banka Zagreb.